Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i Plana savjetovanja s javnošću za 2021. godinu („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 13/20), Općina Ravna Gora je putem mrežne stranice provela savjetovanje o nacrtu prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

Prijedlozi i mišljenja o nacrtu prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu mogli su se dostaviti putem odgovarajućeg obrasca na mail: info@ravnagora.hr do 17. prosinca 2021. godine.

U prilogu se nalazi IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, uključujući i ostale dokumente: 

Skip to content