Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i Plana savjetovanja s javnošću za 2019. godinu („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 12/18), Općina Ravna Gora je putem mrežne stranice provela savjetovanje o nacrtu prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 

Prijedlozi i mišljenja o prijedlogu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu mogli su se podnijeti putem odgovarajućeg obrasca na mail: info@ravnagora.hr do 27. studenog 2019. godine.

U prilogu se nalazi IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu te sljedeći dokumenti:

Skip to content