Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2019. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2019. godinu

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i Plana savjetovanja s javnošću za 2018. godinu („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 7/17), Općina Ravna Gora je putem mrežne stranice provela savjetovanje o nacrtu prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Prijedlozi i mišljenja o nacrtu prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu mogli su se dostaviti putem odgovarajućeg obrasca na mail: info@ravnagora.hr do 28. studenog 2018. godine.

U prilogu se nalazi IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Skip to content