Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) Općina Ravna Gora putem mrežne stranice provodi savjetovanje o nacrtu prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

Prijedlozi i mišljenja o nacrtu prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu mogu se dostaviti putem odgovarajućeg obrasca na mail: financije@ravnagora.hr do 6. prosinca 2023. godine.

Skip to content