Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i Plana savjetovanja s javnošću za 2020. godinu („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 9/19), Općina Ravna Gora je putem mrežne stranice provela savjetovanje o nacrtu prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Prijedlozi i mišljenja o nacrtu prijedloga Programa građenja komunalne infrastukture za 2021. godinu mogli su se dostaviti putem odgovarajućeg obrasca na mail: info@ravnagora.hr do 30. studenog 2020. godine. 

U prilogu se nalazi IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Programa građenja komunalne infrastukture za 2021. godinu , uključujući i ostale dokumente:

Skip to content