Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana razvoja Gorskog kotara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana razvoja Gorskog kotara

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) Općina Ravna Gora putem mrežne stranice provela je savjetovanje o nacrtu prijedloga Plana razvoja Gorskog kotara.
Fizičke i pravne osobe imale su mogućnost dostaviti svoje prijedloge i mišljenja o nacrtu prijedloga Plana razvoja Gorskog kotara putem priloženog obrasca na e-mail adresu: info@ravnagora.hr do 01. kolovoza 2022. godine.

U prilogu se nalazi IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Plana razvoja Gorskog kotara, uključujući i ostale dokumente:

Skip to content