Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA (B)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA (B)

Iz novog Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“, broj 68/18), a koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine, proizlazi obveza Općine da odredi vrijednost boda komunalne naknade (B) koji će biti jednak godišnjem iznosu komunalne naknade po četvornom metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni.

Bod (B) je obračunska jedinica koja predstavlja sastavni dio formule za utvrđivanje iznosa komunalne naknade.

Posljednja Odluka o određivanju vrijednosti obračunske jedinice – boda (B), koja je i danas na snazi, donesena je 2005. godine i njom je propisano da se vrijednost boda određuje u kunama po m2 obračunske površine te da je vrijednost boda jednaka mjesečnoj visini  komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine, odnosno naselja Ravne Gore. Propisana vrijednost boda je 0,40 kn/m2.

Obzirom da je do sada važećom odlukom vrijednost boda utvrđena u visini od 0,40 kuna, nova vrijednost boda iznosila bi 4,80 kuna i predstavljala bi umnožak dosadašnje vrijednosti boda od 0,40 kuna s dvanaest mjeseci u godini. Međutim, u Općini Ravna Gora proteklih se godina pristupilo terenskom mjerenju zgrada i svih popratnih objekata kojE je obavila tvrtka „Geodetski zavod“ d.o.o. iz Rijeke. Novo prikupljeni podaci u usporedbi s podacima iz dosadašnje baze podataka u m2 nekretnina značajno su, a ponegdje i višestruko veći.

Da bi se ublažio efekt nove izmjere odnosno značajno povećanje visine komunalne naknade, predlaže se umanjenje vrijednosti boda koja bi prema gore navedenoj računici iznosila 4,80 kuna po m2 , na iznos od 2,40 kuna po m2.

Dakle, razlog donošenja nove Odluke o vrijednosti boda leži u potrebi usklađivanja s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, kojim je propisano da visinu komunalne naknade treba utvrđivati u godišnjem iznosu, ali i zbog smanjenja vrijednosti boda (B).

Javno savjetovanje otvoreno je od 24. listopada 2018. do 8. studenog 2018. godine, odnosno u trajanju kraćem od 30 dana obzirom da su u tijeku pripreme na izradi prijedloga Proračuna Općine Ravna Gora za 2019. te projekcije za 2020. i 2021. godinu te se predlaže kraći rok trajanja savjetovanja.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge i mišljenja o prijedlogu Odluke o vrijednosti boda (B) putem priloženog obrasca na mail: info@ravnagora.hr do 8. studenog 2018. godine.

Skip to content