Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU, SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU I SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U OBJEKTU ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ NA PODRUČJU OPĆINE RAVNA GORA

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU, SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU I SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U OBJEKTU ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ NA PODRUČJU OPĆINE RAVNA GORA

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), Općina Ravna Gora je putem mrežne stranice provela savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Ravna Gora.

Prijedlozi i mišljenja o nacrtu prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Ravna Gora mogli su se podnijeti putem odgovarajućeg obrasca na mail: info@ravnagora.hr do 29. siječnja 2019. godine.

U prilogu se nalazi IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu ODLUKE o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Ravna Gora te sljedeći dokumenti: 

Skip to content