Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU, SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU I SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U OBJEKTU ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ  NA PODRUČJU OPĆINE RAVNA GORA 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU, SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU I SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U OBJEKTU ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ  NA PODRUČJU OPĆINE RAVNA GORA 

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) Općina Ravna Gora putem mrežne stranice provodi savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj  na području Općine Ravna Gora.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge i mišljenja o nacrtu prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj  na području Općine Ravna Gora putem priloženog obrasca na mail: info@ravnagora.hr  do 6. prosinca 2023. godine.

 

Skip to content