Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja ODLUKE O PRVOJ IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OPĆINE RAVNA GORA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja ODLUKE O PRVOJ IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OPĆINE RAVNA GORA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i Plana savjetovanja s javnošću za 2019. godinu („Službene novine Općine Ravna Gora“ ,broj 12/18), Općina Ravna Gora je putem mrežne stranice provela savjetovanje o prijedlogu Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2019. godinu.
Prijedlozi i mišljenja o prijedlogu Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2019. godinu mogli su se podnijeti putem odgovarajućeg obrasca na mail: info@ravnagora.hr do 11. travnja 2019. godine.

U prilogu se nalazi IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2019. godinu te sljedeći dokumenti:

Skip to content