Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA U OPĆINI RAVNA GORA

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA U OPĆINI RAVNA GORA

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), Općina Ravna Gora je putem mrežne stranice provela savjetovanje o nacrtu prijedloga ODLUKE o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Ravna Gora.
 
Prijedlozi i mišljenja o nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Ravna Gora mogli su se dostaviti putem odgovarajućeg obrasca na e- mail: info@ravnagora.hr  do 10. veljače 2022. godine.
 
U prilogu se nalazi IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Ravna Gora, uključujući i ostale dokumente:

Skip to content