Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i Plana savjetovanja s javnošću za 2019. godinu („Službene novine Općine Ravna Gora“ ,broj 12/18), Općina Ravna Gora je putem mrežne stranice provela savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu.

Prijedlozi i mišljenja o nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu mogli su se podnijeti putem odgovarajućeg obrasca na mail: info@ravnagora.hr  do 30. siječnja 2019. godine.

U prilogu se nalazi IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o komunalnom doprinosu te sljedeći dokumenti:

Skip to content