Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja ODLUKE O DRUGOJ IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OPĆINE RAVNA GORA ZA 2018. GODINU

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja ODLUKE O DRUGOJ IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OPĆINE RAVNA GORA ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i Plana savjetovanja s javnošću za 2018. godinu („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 7/17), Općina Ravna Gora je putem mrežne stranice provela savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o Drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2018. godinu.

Prijedlozi i mišljenja o nacrtu prijedloga Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2018. godinu mogli su se podnijeti putem odgovarajućeg obrasca na mail: info@ravnagora.hr do 19. prosinca 2018. godine.

U prilogu se nalazi IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2018. godinu te sljedeći dokumenti:

Skip to content