Sanacija nerazvrstane ceste u Trsatskoj ulici u naselju Stara Sušica

Sanacija nerazvrstane ceste u Trsatskoj ulici u naselju Stara Sušica

Općina Ravna Gora je u okviru Javnog poziva za prijavu projekta za raspodjelu sredstava radi pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta, kojeg je objavila Primorsko – goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, kandidirala projekt „Sanacija nerazvrstane ceste u Trsatskoj ulici u naselju Stara Sušica“. Radovi na sanaciji predmetne prometnice završeni su u studenom, a izvođač je bila ZR „Zidar“ iz Tršća. Navedena prometnica asfaltirana je u dužini nešto manjoj od 170 m. Ukupna vrijednost projekta, uključujući troškove izvođenja radova, stručnog nadzora te PDV, iznosila je 99.016,25 kuna. Sukladno ugovoru zaključenom između Primorsko – goranske županije i Općine Ravna Gora, Primorsko – goranska županija sufinancirala je predmetni projekt u visini od 45.000,00 kn, dok se ostatak vrijednosti projekta financira proračunskim sredstvima Općine Ravna Gora.

Skip to content