REZULTATI Natječaja za upis djece u Dječji vrtić “Snješko” – pedagoška godina 2021./2022.

REZULTATI Natječaja za upis djece u Dječji vrtić “Snješko” – pedagoška godina 2021./2022.

 

Slijedom provedenog Natječaja za upis djece u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2021./2022. godinu (Natječaj klasa: 601-01/21-01/08, urbroj: 2112/07-05-01-21-01 od 14. svibnja 2021. godine), Povjerenstvo za provedbu upisa, na sjednici održanoj dana 31. svibnja 2021. godine, jednoglasno je utvrdilo 

R E Z U L T A T E
Natječaja za upis djece u Dječji vrtić „Snješko“ 
za pedagošku 2021./2022. godinu

koji se nalaze u prilogu

Skip to content