REZULTATI Natječaja za upis djece u Dječji vrtić “Snješko” – pedagoška godina 2020./2021.

REZULTATI Natječaja za upis djece u Dječji vrtić “Snješko” – pedagoška godina 2020./2021.

 

Slijedom provedenog Natječaja za upis djece u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2020./2021. godinu (Natječaj klasa: 601-01/20-01/04, urbroj: 2112/07-05-01-20-02 od 10. rujna 2020. godine), Povjerenstvo za provedbu upisa, na sjednici održanoj dana 17. rujna 2020. godine, jednoglasno je utvrdilo 

R E Z U L T A T E
Natječaja za upis djece u Dječji vrtić „Snješko“ 
za pedagošku 2020./2021. godinu

koji se nalaze u prilogu

Skip to content