Rekonstrukcija postojećeg krova školske dvorane Osnovne škole dr. Branimira Markovića u Ravnoj Gori

Rekonstrukcija postojećeg krova školske dvorane Osnovne škole dr. Branimira Markovića u Ravnoj Gori

Objave u Narodnim novinama o natječajima Općine Ravna Gora možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na „Tražilica objava – Jednostavna“ i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj: Općina Ravna Gora, kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja.

U nastavku možete pogledati postupak javne nabave u tijeku:

Rekonstrukcija postojećeg krova školske dvorane Osnovne škole dr. Branimira Markovića u Ravnoj Gori

Općina Ravna Gora je na temelju članka 55. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave „Narodnih novina“ od 12. prosinca 2012. godine Prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora za predmet nabave:

– Rekonstrukcija postojećeg krova školske dvorane Osnovne škole dr. Branimira Markovića u Ravnoj Gori pod brojem objave 2012/S 015-0090247 i evidencijskim brojem 12-01-23-M.

OPĆI I KONTAKT PODACI

Sve potrebne informacije (naziv naručitelja, opći podaci, kontakt podaci…) sadržane su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Podaci o naručitelju:

OPĆINA RAVNA GORA

I.G. Kovačića 177, 51314 Ravna Gora

MBS: 2700913

OIB: 97383672316

Telefon: 051/829-450

Glavna adresa naručitelja (URL): www.ravnagora.hr

    Skip to content