Raspisan NATJEČAJ br. 1-2017 za davanje u zakup poslovnog prostora

Raspisan NATJEČAJ br. 1-2017 za davanje u zakup poslovnog prostora

Općina Ravna Gora raspisuje

 N A T J E Č A J br. 1-2017
za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet Natječaja je davanje u zakup poslovnih prostora u Poslovnoj zgradi I. G. Kovačića 178 i I. G. Kovačića 176 a u Ravnoj Gori.

Poslovni prostori mogu se razgledati radnim danom za vrijeme trajanja Natječaja, u vremenu od 11,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu Odsjeku za komunalni sustav, tel. 051/829-456 ili 051/829-455.
Pisane ponude sa svim potrebnim prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u pisarnicu Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177,  s naznakom: „ZA NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR br. 1-2017“ zaključno do 23. siječnja 2017. godine do 12,00 sati.

Više informacija u samom tekstu Natječaja koji se nalazi u prilogu, zajedno s obrascem ponude te fotografijama i tlocrtom poslovnih prostora koji su predmet Natječaja

 

Skip to content