Raspisan NATJEČAJ br. 1-2016 za davanje u zakup poslovnog prostora

Raspisan NATJEČAJ br. 1-2016 za davanje u zakup poslovnog prostora

Općina Ravna Gora raspisuje

 N A T J E Č A J br. 1-2016
za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet natječaja su niže navedeni poslovni prostori:

Poslovna zgrada, I. G. Kovačića 178, Ravna Gora:
–    poslovni prostor br. 40 (uredski prostor)
–    poslovni prostor br. 37 (uredski prostor)
–    poslovni prostor br. 38 (uredski prostor)
–    poslovni prostor br. 44 sa 32 i 33 (uredski prostor s pravom korištenja sanitarnog čvora)
–    poslovni prostor br. 23 (poslovni prostor za proizvodnu djelatnost)
–    poslovni prostor br. 24 (poslovni prostor za proizvodnu djelatnost)

Poslovna zgrada, I. G. Kovačića 176 a, Ravna Gora
–    poslovni prostor prizemno lijevo, ured br. 1 (uredski prostor)

Poslovni prostori mogu se razgledati radnim danom za vrijeme trajanja Natječaja u vremenu od 11,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu Odsjeku za komunalni sustav, tel. 051/829-455 ili 051/829-456.

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku.
Natječaj će se provesti i u slučaju ako se za pojedini poslovni prostor pojavi samo jedan natjecatelj.

Pisane ponude sa svim prilozima u zatvorenoj omotnici predaju se u pisarnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177,  s naznakom: „ZA NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR br. 1-2016“ zaključno do 7. studenog 2016. godine do 12,00 sati.

Ponuda za Natječaj podnosi se na obrascima koje zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili u prilogu ove obavijesti.

Javno otvaranje ponuda održat će se 7. prosinca 2016. godine u 12,00 sati u vijećnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177.

 

U prilogu se nalazi:

1. NATJEČAJ br. 1-2016 za davanje u zakup poslovnog prostora
2. OBRAZAC PONUDE za zakup poslovnog prostora
3. TLOCRT poslovne zgrade, I. G. Kovačića 178, Ravna Gora
4. FOTOGRAFIJA poslovne zgrade, I. G. Kovačića 178, Ravna Gora
5. TLOCRT poslovne zgrade, I. G. Kovačića 176a, Ravna Gora
6. FOTOGRAFIJA poslovne zgrade, I. G. Kovačića 176a, Ravna Gora

 

Skip to content