Raspisan Javni natječaj za Provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

Raspisan Javni natječaj za Provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

Općina Ravna Gora raspisala je Javni natječaj za Provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća. Predmet Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Ravna Gora u sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Općine. Cilj Natječaja je sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća.

Pod mjerama energetske učinkovitosti koje se sufinanciraju gore navedenim Natječajem smatra se zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije, povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće, povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova te povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline.

U opravdane troškove ulaganja koji se sufinanciraju ulaze i izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuće nakon provedbe Projekta.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Općine Ravna Gora i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se raspisuje Natječaj. Pojedina fizička osoba temeljem ovog Projekta može podnijeti samo jednu prijavu na Natječaj za dodjelu sufinanciranja i može prijaviti jednu, više ili sve od navedenih mjera EnU na obiteljskoj kući.

Ukupna raspoloživa sredstva za subvencioniranje projekata poticanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u okviru ovog Natječaja iznose najviše 39.000,00 kuna, pri čemu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje sa najviše 36.000,00 (60%),a JLS najviše s 3.000,00 kuna (5%), uključujući zakonsku stopu PDV-a.

Rok za dostavu prijava je zaključno s 3. listopadom 2014. godine.

Tekst Natječaja te ostala potrebna dokumentacija mogu se preuzeti na službenoj web stranici Općine Ravna Gora  pod „Natječaji i javni pozivi“. Natječaj je  objavljen i na oglasnoj ploči u zgradi Općine.

Skip to content