Raspisan JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova odvoza i odlaganja komunalnog otpada s javnih površina na području Općine Ravna Gora

Raspisan JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova odvoza i odlaganja komunalnog otpada s javnih površina na području Općine Ravna Gora

Općina Ravna Gora raspisala je JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova odvoza i odlaganja komunalnog otpada s javnih površina na području Općine Ravna Gora.

Riječ je o poslovima koji se ugovaraju na rok od četiri godine, a koji se obavljaju prema ukazanoj potrebi, kontinuirano tijekom cijele godine.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti, a krajnji rok za dostavu ponuda je 24. listopada 2016. godine do 12,00 sati.

U prilogu se nalazi sljedeća ponudbena dokumentacija:

1. JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova odvoza i odlaganja komunalnog otpada s javnih površina na području Općine Ravna Gora

2. Obrazac PONUDE

3. TROŠKOVNIK godišnjih radova za obavljanje komunalnih poslova odvoza i odlaganja komunalnog otpada s javnih površina na području Općine Ravna Gora

4. Prijedlog UGOVORA o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova odvoza i odlaganja komunalnog otpada s javnih površina na području Općine Ravna Gora

Skip to content