Radovi na izgradnji školske sportske dvorane

Radovi na izgradnji školske sportske dvorane

Na školskoj sportskoj dvorani pri OŠ Dr. Branimira Markovića u Ravnoj Gori izvršeni su svi radovi na armirano betonskoj konstrukciji i dodatku dvorane gdje su smještene svlačionice i ostale nus prostorije za funkcioniranje dvorane. Unazad nekoliko dana izvođeni su radovi na izradi konstrukcije za pokrivanje dvorane krovnim izolacijskim panelima s ispunom od krute poliuretanske pjene i obostranim pocinčanim i plastificiranim limom (debljina panela 12 cm). Također, krenulo se i s radovima na oblaganju fasade limenim panelima debljine 10 cm, kao i s radovima na izradi elektroinstalacija, dovoda i odvoda vode te ventilacijskom sustavu. Izvedeni su radovi na izradi spremnika vode za protupožarnu zaštitu te vodonepropusne sabirne jame za otpadne vode.

Radovi na izgradnji školske sportske dvorane trenutno su prekinuti zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta (snijeg, niske temperature), a isti će biti nastavljeni čim to dozvole vremenske prilike.

Podsjetimo, s radovima na izgradnji školske sportske dvorane započelo se 2013. godine, točnije krajem rujna kada je izvođač radova – GP “Krk” iz Krka, uveden u posao te se započelo s pripremom i uređenjem gradilišta. Sve do sada radovi su se odvijali nesmetano bez prekida i bržom dinamikom nego što se planiralo. Premda je ugovorom za izgradnju dvorane predviđen rok za završetak radova 15  mjeseci od dana uvođenja u posao, isti će, ukoliko vremenski uvjeti to dozvole, biti okončani i ranije. Očekuje se da bi s početkom školske  godine 2014./2015. dvorana bila u uporabi.

Skip to content