Pružanje usluga Županijskog bibliobusa na području Općina Ravna Gora u 2018. godini

Pružanje usluga Županijskog bibliobusa na području Općina Ravna Gora u 2018. godini

Županijski bibliobus, koji pripada Gradskoj knjižnici Rijeka, pružat će svoje knjižnične usluge na području Općine Ravna Gora i u 2018. godini. U svrhu sufinanciranja usluga Županijskog bibliobusa, u Proračunu Općine Ravna Gora za 2018. godinu osigurano je 18.000,00 kn. Sukladno planu stajališta za 2018. godinu, Županijski bibliobus imat će i dalje stajališta u četiri naselja na području Općine Ravna Gora, i to u Staroj Sušici, Ravnoj Gori, Starom Lazu i Kupjaku prema sljedećem rasporedu:

 

Utorak

 

– Kupjak (pored Područne škole) – od 8,15 – 9,00 sati

– Stari Laz (pored Područne škole) – od 9,30 do 10,00 sati

– Stara Sušica (pored Područne škole) – od 10,30 do 11,00 sati

– Ravna Gora 

(pored Osnovne škole Dr. Branimira Markovića Ravna Gora i 

i u centru mjesta kod SPC-a „Goranka“) – od 11,15 – 12,30 – 13,45 sati.

Skip to content