Pružanje besplatne pravne pomoći u okviru projekta Centra za participaciju žena u društvenom životu – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć iz Rijeke

Pružanje besplatne pravne pomoći u okviru projekta Centra za participaciju žena u društvenom životu – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć iz Rijeke

Općina Ravna Gora priključila se i podržala projekt Centra za participaciju žena u društvenom životu – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć iz Rijeke namijenjen građanima slabijeg imovnog stanja da ostvare besplatnu pravnu pomoć, svoja prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, obiteljskih odnosa, statusna prava, prava iz radnih odnosa i druga ljudska prava s ciljem osiguranja jednakosti svih građana pred zakonom i pravne sigurnosti. Svoja prava građani će moći ostvariti putem Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć registriranog unutar Udruge 2008. godine od strane Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Naime, Općina Ravna Gora osigurala je timu za pružanje pravne pomoći korištenje prostora u vijećnici Općine Ravna Gora kako bi isti građanima mogao pružati sve relevantne informacije koje se odnose na njihova prava i potrebe te im pomoći da ostvare svoja prava koja su im zagarantirana Ustavom RH, zakonima i drugim propisima. Stoga će se prvo ovakvo pružanje pravne pomoći na području Općine Ravna Gora provesti 28. rujna 2015. godine (ponedjeljak) u vremenu od 10:00 do 14:00 sati u vijećnici Općine, I.G.Kovačića 177., a ubuduće svaki zadnji ponedjeljak u mjesecu u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

Cilj projekta je osigurati dostupnost pravne zaštite, pristup pravosuđu i drugim institucijama svim građanima, a posebno onima koji žive u ruralnim i udaljenim krajevima kojima nisu dostupne usluge Ureda državne uprave, sudovi, upravna i jednopravna tijela zbog dislociranosti i lošeg imovnog stanja.

Skip to content