Provođenje programa „Palijativne skrbi“ na području Općine Ravna Gora

Provođenje programa „Palijativne skrbi“ na području Općine Ravna Gora

Kako bi se osobama oboljelim od teških bolesti i njihovim obiteljima olakšala situacija u kojoj se nalaze, Općina Ravna Gora, u suradnji s Domom zdravlja Primorsko – goranske županije, podržat će provođenje programa „Palijativne skrbi“ u 2016. godini. Cilj programa je unapređenje i provođenje palijativne skrbi terminalnih bolesnika na području Općine Ravna Gora. Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta života bolesnika suočenih s neizlječivim bolestima, kao i njihovih obitelji. Navedeni program provodit će Dom zdravlja Primorsko – goranske županije, koji će osigurati tim u sastavu od jednog liječnika i jedne medicinske sestre, a prema potrebi i fizioterapeuta, psihologa, duhovnika, socijalnog radnika koji će biti članovi interdiscipliniranog tima palijativne skrbi. Program „Palijativne skrbi“ provodit će se do kraja 2016. godine, a Općina Ravna Gora sufinancirat će isti u iznosu od oko 7.800,00 kuna.

 

Skip to content