Provedbeni program Općine Ravna Gora za razdoblje 2021. – 2025.

Provedbeni program Općine Ravna Gora za razdoblje 2021. – 2025.

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17), Provedbeni program jedinice lokalne samouprave kratkoročni je akt strateškog planiranja koji opisuje i osigurava postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja – Plana razvoja jedinice lokalne samouprave i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave.

Provedbeni program donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat, a može se prema potrebi revidirati na godišnjoj razini.

Provedbeni program Općine Ravna Gora za razdoblje 2021. – 2025. objavljen je u “Službenim novinama Općine Ravna Gora”, broj 15/2021.

Skip to content