PRORAČUN Općine Ravna Gora za 2017. godinu

PRORAČUN Općine Ravna Gora za 2017. godinu

Proračun Općine Ravna Gora za 2017. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održanoj 2. prosinca 2016. godine.

U prilogu se nalazi:
1.  Proračun Općine Ravna Gora za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu (opći i posebni dio)
2. Plan razvojnih programa Općine Ravna Gora za razdoblje od 2017. do 2019. godine
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2017. godinu

Skip to content