Proračun Općine Ravna Gora za 2017. godinu planiran u ukupnom iznosu od 13.450.000,00 kn

Proračun Općine Ravna Gora za 2017. godinu planiran u ukupnom iznosu od 13.450.000,00 kn

Prijedlog Proračuna Općine Ravna Gora za 2017. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 13.450.000,00 kn. Od toga prihodi poslovanja iznose 7.135.000,00 kn, kapitalni prihodi 115.000,00 kn, a primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 6.000.000,00 kn.
Najveći udio u ukupnoj strukturi prihoda poslovanja čine prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su planirani u iznosu od 3.191.000,00 kn, ali zbog izmjene zakonskih propisa vezano uz poreze i doprinose iz plaća, a koji su stupili na snagu 1. siječnja 2017. godine, već pri prvom rebalansu doći će do smanjenja planiranog prihoda. Ostali prihodi planirani su na nivou prošlogodišnjih, osim poreza na tvrtku koji je ukinut i od 1. siječnja ove godine više se ne obračunava.
Primici od zaduživanja u iznosu od 6.000.000,00 kn odnose se na kreditna sredstva za izgradnju dječjeg vrtića za koji je u 2016. godini izrađena kompletna dokumentacija i čeka se na raspisivanje natječaja u okviru Mjere 7.4.1. gdje će se navedeni projekt kandidirati. Osim projekta izgradnje dječjeg vrtića, na natječaje će se prijaviti i projekti usmjereni prema razvoju poljoprivrede i turističke ponude na području Općine Ravna Gora (projekt Stara Sušica), u kojima će Općina sudjelovati kao partner Primorsko – goranskoj županiji i Javnoj ustanovi Priroda.
Također, Općina će nastaviti sa već započetim projektom izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za što je u proračunu osigurano 378.000,00 kn (Općina sufinancira projekt sa 10%, a Hrvatske vode sa 90%).
Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu iznose ukupno 1.487.020,00 kn, a obuhvaćaju slijedeća veća ulaganja: nogostup I. G. Kovačića i cesta Vrh-Bajt (400.000,00 kn), nastavak provođenja katastarske izmjere u Kupjaku  (150.000,00 kn), nastavak ažuriranja i unosa podataka u prostorne i neprostorne baze podataka (200.000,00 kn), sufinanciranje izgradnje pumpnih stanica Suhi vrh i Cagar (74.020,00 kn), uređenje mrtvačnice Ravna Gora i nastavak uređenja staza na groblju Ravna Gora i Kupjak (80.000,00 kn) te niz manjih ulaganja.
Program održavanja komunalne infrastrukture planiran je u ukupnom iznosu od 1.335.000,00 kn, a program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 1.477.020,00 kn.
Nastavlja se i sufinanciranje rada udruga na području Općine Ravna Gora za što su sredstva planirana na istom nivou kao i prošle godine.

 

 

Skip to content