Projekt izgradnje novog dječjeg vrtića u Ravnoj Gori prijavljen za dodjelu bespovratnih sredstava

Projekt izgradnje novog dječjeg vrtića u Ravnoj Gori prijavljen za dodjelu bespovratnih sredstava

Odmah po otvorenju Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1., Općina Ravna Gora  prijavila je projekt izgradnje novog dječjeg vrtića u Ravnoj Gori, za koji je prethodno ishodovana suglasnost Općinskog vijeća. Procijenjena vrijednost projekta nešto je manja od 9.290.000,00 kn, a njegova ukupna vrijednost ograničena je samim natječajem. Ovim se projektom želi nastaviti kontinuitet povećanja životnog standarda na području Općine, posebice za one najmlađe, što je preduvjet za poticanje procesa demografskog rasta. Novi dječji vrtić odgovarao bi potrebama predškolske djece i njihovih roditelja, prvenstveno kroz povećanje kapaciteta djelovanja, što doprinosi i stvaranju novih radnih mjesta. Obzirom na status projektne dokumentacije, u realizaciju projekta moglo bi se krenuti odmah po dobivanju pozitivne odluke o dodjeli sredstava.

Na temelju dosadašnjih prijava projekata (u prvoj polovici 2017. godine), Općini Ravna Gora odobreno je sufinanciranje za:

zamjenu stolarije i izradu nove termo fasade na Društvenom domu Stari Laz,
nabavu kranskog malčera za održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstane ceste Bajt – Vrh u Ravnoj Gori te nastavak radova na uređenju nogostupa u Ulici I.G.Kovačića te
održavanje županijskih autobusnih linija na području Općine.

 

Za sufinanciranje izgradnje 1. faze uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda – UPOV Ravna Gora Općinsko vijeće donijelo je odluku da se isti sufinancira iz Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja.

Skip to content