PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je

PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu koji se nalazi u prilogu

Skip to content