PROGRAM javnih potreba u vatrozaštiti za 2023. godinu

PROGRAM javnih potreba u vatrozaštiti za 2023. godinu

Na temelju članka 110. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19 i 114/22) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (“Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je

PROGRAM javnih potreba u vatrozaštiti za 2023. godinu koji se nalazi u prilogu

Skip to content