PROGRAM javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2024. godinu

PROGRAM javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2024. godinu

Na temelju članka 289. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 18/22, 46/22 i 119/22 i 71/23) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (“Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je

PROGRAM javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2024. godinu

koji se nalazi u prilogu

Skip to content