PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2024. godinu

PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2024. godinu

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (“Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je

PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2024. godinu

koji se nalazi u prilogu

Skip to content