PROGRAM gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu

PROGRAM gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu

Na temelju članka 33. st. 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 2/18, 10/18 i 2/20), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora na sjednici održanoj 3. prosinca 2020. godine, donijelo je

PROGRAM

Gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu

Skip to content