PROČIŠĆENI ELABORAT Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora – TEKSTUALNI DIO

PROČIŠĆENI ELABORAT Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora – TEKSTUALNI DIO

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“,
broj 153/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora objavilo je

 

PROČIŠĆENI ELABORAT Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

Isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“, broj 14/15.

U prilogu se nalazi tekstualni dio PROČIŠĆENOG ELABORATA Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

 

Skip to content