PROČIŠĆENI ELABORAT Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora nakon III. Izmjena i dopuna Prostornog plana – TEKSTUALNI DIO

PROČIŠĆENI ELABORAT Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora nakon III. Izmjena i dopuna Prostornog plana – TEKSTUALNI DIO

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora objavilo je 

PROČIŠĆENI ELABORAT Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora
(nakon III. izmjena i dopuna Prostornog plana)

Isti je objavljen u „Službenim novinama Općine Ravna Gora“, broj 4/2016.

U prilogu se nalazi PROČIŠĆENI TEKST odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora nakon III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

Skip to content