PRIJEDLOG IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora za JAVNU RASPRAVU

PRIJEDLOG IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora za JAVNU RASPRAVU

6. studenog 2018. godine započinje javni uvid u Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora. Javni uvid trajat će 8 (osam) dana, odnosno do 13. studenog 2018. godine.

Elaborat Prijedloga Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora, koji sadrži tekstualni i grafički dio Plana te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost, izložen je u vijećnici Općine Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 177, I. kat i dostupan uvidu svih zainteresiranih radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Također, isti je objavljen i u informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) pri Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da sudjeluju u javnoj raspravi te da u tijeku javnog uvida i javnog izlaganja daju primjedbe i prijedloge na Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna Plana.

U prilogu se nalazi tekstualni i grafički dio Prijedloga Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora za javnu raspravu te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost

Skip to content