PRIJEDLOG I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kupjak za JAVNU RASPRAVU

PRIJEDLOG I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kupjak za JAVNU RASPRAVU

24. travnja 2023. godine započinje javni uvid u Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kupjak.

Javni uvid trajat će 8 (osam) dana, odnosno do 2. svibnja 2023. godine.

Elaborat Prijedloga Prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kupjak izložen je u vijećnici Općine Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 177, I. kat i dostupan uvidu svih zainteresiranih radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Također, isti je objavljen i na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora (http://www.ravnagora.hr) te u informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) pri Ministarstvu graditeljstva, prostornoga uređenja i državne imovine.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da sudjeluju u javnoj raspravi te da u tijeku javnog uvida i javnog izlaganja daju primjedbe i prijedloge na Prijedlog Plana.

Javno izlaganje od strane stručnog izrađivača Prijedloga Plana održat će se 26. travnja 2023. godine (srijeda) u višenamjenskoj dvorani SPC „Goranka“ Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 174, I. kat s početkom u 11,00 sati.

Skip to content