Prijava šteta od elementarne nepogode

Prijava šteta od elementarne nepogode

Župan Primorsko – goranske županije dana 12. prosinca 2017. godine donio je ODLUKU o proglašenju elementarne nepogode za područje Gorskog kotara (Odluka klasa: 361-07/17-01/10, urbroj: 2170/1-01-3/3-17-1 od 12. prosinca 2017. godine) zbog velikih šteta na imovini fizičkih i pravnih osoba uslijed snažnog nevremena praćenog olujnim vjetrom i obilnim kišama, koje je pogodilo područje Gorskog kotara dana 11. – 12. prosinca 2017. godine.

 

Stoga se pozivaju fizičke i pravne osobe s područja Općine Ravna Gora da u što kraćem roku podnesu zahtjev odnosno prijavu štete od navedene elementarne nepogode na propisanom obrascu – Obrazac EN-P.

 

Navedeni obrazac dostupan je na službenoj mrežnoj stranici Općine Ravna Gora (poveznica: http://www.ravnagora.hr), kao i u Odsjeku za opće poslove te Odsjeku za komunalni sustav u zgradi Općine Ravna Gora, Ivana Gorana Kovačića 177, Ravna Gora.

 

Uz navedeni obrazac obavezno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. presliku vlasničkog/posjedovnog lista (neslužbena kopija ne starija od 11. odnosno 12. prosinca 2017.godine – dostupna putem poveznice: //oss.uredjenazemlja.hr/public/lrServices.jsp?action=publicLdbExtract) odnosno drugi odgovarajući dokaz o pravu raspolaganja imovinom na kojoj je nastala šteta; 

2. presliku osobne iskaznice;

3. fotografiju imovine na kojoj je vidljiva nastala šteta.

 

Obrazac prijave štete od navedene elementarne nepogode, zajedno s gore navedenom dokumentacijom, moguće je dostaviti:

– poštom ili osobno na adresu: Općina Ravna Gora, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav, I. G. Kovačića 177, 51314 Ravna Gora, s naznakom „Prijava štete od elementarne nepogode“

– elektroničkim putem na e-mail adresu: info@ravnagora.hr

 

Za više informacija obratite se na broj telefona: 051/829-456 i 051/829-455.

 

Skip to content