Prijava projekta „Modernizacija sustava javne rasvjete u Općini Ravna Gora“ na poziv MRRFEU – a za financiranje projekata prema Programu podrške brdsko – planinskim područjima

Prijava projekta „Modernizacija sustava javne rasvjete u Općini Ravna Gora“ na poziv MRRFEU – a za financiranje projekata prema Programu podrške brdsko – planinskim područjima

Na temelju poziva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu podrške brdsko – planinskim područjima, Općina Ravna Gora podnijela je zahtjev za sufinanciranje projekta „Modernizacija sustava javne rasvjete u Općini Ravna Gora“. Projekt podrazumijeva zamjenu energetski neučinkovite i ekološki neprihvatljive javne rasvjete na području Općine Ravna Gora sa LED tehnologijom (unapređenje energetske učinkovitosti). U svrhu provedbe projekta izrađen je glavni projekt, a postupak nabave je u pripremi. 

Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 2.322.860,38 kn (s PDV-om), a uključuje troškove izrade glavnog projekta (24.875,00 kn s PDV-om), izvođenje radova, odnosno dobavu, montažu i spajanje opreme (2.240.765,50 kn s PDV-om), te usluge stručnog nadzora (67.222,88 kn s PDV-om).

Vrijednost sufinanciranja od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije može iznositi najviše 1.000.000,00 kn s PDV-om. Ostatak vrijednosti činit će vlastito učešće Općine Ravna Gora, za koje će Općina Ravna Gora koristiti kreditnu liniju HBOR-a (ESIF krediti za javnu rasvjetu). 

Na području Općine Ravna Gora postojeći broj rasvjetnih tijela iznosi 850 komada, što znači da modernizacija obuhvaća 850 rasvjetnih tijela.
Realizacijom predmetnog projekta postići će se ušteda električne energije, kao i troškova održavanja, bolja rasvijetljenost, led tehnologija, jednoobrazni izgled te rasvjeta sukladno normama. Kroz naredni period (manji od deset godina) očekuje se isplativost investicije, obzirom da će vrijednost investicije biti u potpunosti isplaćena ušteđenom električnom energijom, kao i uštedama u pogledu troškova održavanja iste. 

 

Skip to content