Prethodna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostirnog plana uređenja Općine Ravna Gora

Prethodna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostirnog plana uređenja Općine Ravna Gora

 OPĆINA RAVNA GORA,

kao nositelj izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora,

O B A V J E Š T A V A   J A V N O S T

da će se u utorak, 10. prosinca 2013. godine,

održati

PRETHODNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAVNA GORA

Prethodna javna rasprava održat će se  u višenamjenskoj dvorani SPC „Goranka“ Ravna Gora u Ravnoj Gori, I. G. Kovačića 174, I. kat

s početkom u 12,00 sati.

Pozivamo sve zainteresirane da se odazovu na prethodnu javnu raspravu!

Skip to content