Pravovaljane kandidacijske liste i Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća MJESNOG ODBORA STARI LAZ

Pravovaljane kandidacijske liste i Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća MJESNOG ODBORA STARI LAZ

Na osnovi članka 13. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 7/02), Općinsko izborno povjerenstvo Općine RAVNA GORA utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA STARI LAZ

predložene od sljedećih predlagatelja:

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: DAVORIN GECAN

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: HRVOJE STIPEČ

3. PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
Nositelj liste: ŽELJKO LAKOTIĆ

Navedene liste nalaze se u prilogu, kao i ZBIRNA LISTA pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora Stari Laz.

Skip to content