POZIV za upis djece u PROGRAM PREDŠKOLE za 2020./2021. koji se provodi u Dječjem vrtiću „Snješko“

POZIV za upis djece u PROGRAM PREDŠKOLE za 2020./2021. koji se provodi u Dječjem vrtiću „Snješko“

 

Dječji vrtić „Snješko“ iz Ravne Gore će pedagoške 2020./2021. godine provoditi Program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, a u godini su prije polaska u osnovnu školu, odnosno rođena su od 1. travnja 2014.  do 31. ožujka 2015. godine.

 

Program predškole obvezni je program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

 

Program predškole je besplatan, a provodit će se od listopada 2020. do svibnja 2021. prema satnici predviđenoj programom predškole.

 

Zbog trenutne epidemiološke situacije vezane za COVID-19, PRIJAVE će se za tekuću pedagošku godinu vršiti

 

telefonskim putem na broj privremene ravnateljice: 091/513-8938,

u terminu od 20. do 24. studenog 2020.

svakog radnog dana od 9:00 do 12:00 sati.

 

Tom prilikom dogovorit će se individualni termini za upis djece u program predškole.

 

Upisi će se održati 25. studenog 2020. prema individualno dogovorenim terminima.

 

Roditelji su tom prilikom dužni donijeti ispunjen Zahtjev za upis djece u program predškole (koji se nalazi u prilogu) zajedno sa sljedećom obveznom dokumentacijom:

• preslika izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list djeteta (bez obzira na datum izdavanja

dokumenta)

• uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta

• preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika

• potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić

 

Ostala dokumentacija:

• za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta

• nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja i/ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta

• za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama: preporuka Centra za socijalnu skrb

 

 

U prilogu se nalazi službeni 

 

– JAVNI POZIV za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2020./2021.

– ZAHTJEV za upis djeteta u program predškole Dječji vrtić „Snješko“ 

Skip to content