Poziv za sudjelovanje u izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar za razdoblje 2014. – 2020.

Poziv za sudjelovanje u izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar za razdoblje 2014. – 2020.

U tijeku je izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar za razdoblje 2014. – 2020.

Stoga LAG Gorski kotar poziva sve zainteresirane tvrtke, obrte, poljoprivredna gospodarstva, zadruge, jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i institucije, građane i udruge/organizacije civilnog društva, vjerske zajednice koje se bave humanitarnim radom i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo s područja LAG-a Gorski kotar da sudjeluju u izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar 2014. – 2020., ispunjavanjem anketnih upitnika  te obrazaca za prikupljanje projektnih ideja koji se nalaze u prilogu.

Lokalna razvojna strategija je strateški dokument koji podrazumijeva definiranje ciljeva i strateških prioriteta te rangiranje aktivnosti koje treba poduzeti. Pristigli projektni prijedlozi služit će za određivanje prioriteta i definiranje zajedničkog plana razvoja područja. Projektne ideje koje budu u skladu sa definiranim prioritetima moći će se prijaviti na natječaje LAG-a Gorski kotar koji će dodjeljivati sredstva za njihovo sufinanciranje do 2020. godine.

Predložene projektne ideje koje će se moći sufinancirati moraju se odnositi na sljedeće mjere iz Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020.:

MJERA 3 – PROGRAMI KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE I HRANU

MJERA 4 – ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU

MJERA 6 – RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA I POSLOVANJA

MJERA 7 – TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA

MJERA 8 – ULAGANJA U RAZVOJ ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE ISPLATIVOSTI ŠUMA

MJERA 9 – USPOSTAVLJANJE SKUPINA I ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA

MJERA 16 – SURADNJA

Ovisno o sektoru ulaganja, potrebno je popuniti Obrazac prijedloga projekta u prilogu, kao i anketne obrasce koji će poslužiti pri izradi analize Gorskog kotara.

Za svaki oblik pomoći pri popunjavanju obrasca kontaktirajte LAG Gorski kotar pozivom na broj telefona 051/831 – 205.

Sve prikupljeni podaci koristit će se isključivo u svrhu pripreme Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar 2014.-2020.

Popunjene obrasce / ankete potrebno je dostaviti na e – mail: lag.gorskikotar@gmail.com ili poštom na adresu: LAG Gorski kotar; Šetalište Golubinjak 6, 51316 Lokve

Skip to content