POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje)

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje)

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

 

 

LISTU KANDIDATA

 

prijavljenih za radno mjesto referent za opće poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja 

 

te upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje)

 

 

 

Više informacija nalazi se u prilogu ove obavijesti

Skip to content