Potpisani ugovori za 2020. godinu s proračunskim korisnicima

Potpisani ugovori za 2020. godinu s proračunskim korisnicima

U siječnju 2020. godine potpisani su ugovori između Općine Ravna Gora i predstavnika Turističke zajednice Općine Ravna Gora, Osnovne škole Dr. Branimira Markovića Ravna Gora te Podružnice predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi, predstavnicima Vatrogasne zajednice Općine, DVD-a Ravna Gora,  Radia Gorski kotar d.o.o. Delnice, Gradskog društva Crvenog križa Delnice i Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Delnice. Na temelju sklopljenih ugovora, Općina Ravna Gora osigurat će za rad Turističke zajednice, njene materijalne troškove, zakup poslovnog prostora te održavanje manifestacija sredstva u iznosu od 243.600,00 kn. Za rad Podružnice predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića Ravna Gora osigurat će se sredstva u iznosu od 272.300,00 kn, a što se odnosi na rad Podružnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. kolovoza 2020. godine, nakon čega bi s radom trebao započeti novi dječji vrtić, kao samostalna javna ustanova, a za koji je, temeljem Programa javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2020. godinu osigurano preostalih 252.025,00 kn. Za financiranje javnih potreba u školstvu izdvojeno je 50.000,00 kn. 
215.000,00 kn osigurat će se za redovan rad Vatrogasne zajednice općine Ravna Gora, unutar koje djeluju četiri dobrovoljna vatrogasna društva, a to su DVD Ravna Gora, DVD Stara Sušica, DVD Stari Laz i DVD Kupjak.  Dodatnih 25.000,00 kn osigurano je Vatrogasnoj zajednici Općine za nabavu kompresora za punjenje boca izolacijskih aparata i potreban broj rezervnih boca za izolacijske aparate. Ugovor u vrijednosti od 75.000,00 kn zaključili su Općina Ravna Gora i DVD Ravna Gora, a isti se odnosi na sufinanciranje ugradnje opreme u novo vatrogasno vozilo ZIEGLER 16/8.
Za rad Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Delnice osigurana su sredstva u iznosu od 7.000,00 kn, dok je za rad Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Delnice osigurano 24.000,00 kn. Za aktivnosti Radija Gorski kotar d.o.o. Delnice Proračunom Općine Ravna Gora za 2020. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 53.040,00 kn. 

Također je zaključen i ugovor između Općine Ravna Gora i Gradske knjižnice Rijeka za pružanje usluga županijskog bibliobusa za 2020. godinu, u vrijednosti 18.000,00 kn, potom ugovor s Autotransom d.d. za održavanje županijskih autobusnih linija koje prometuju područjem Općine Ravan Gora, u vrijednosti od 47.592,00 kn, te ugovor s Udrugom Ž.A.R.  za pružanje logopedskih usluga te socijalnih usluga korisnicima pomoći u kući, kojima to pravo na pomoć u kući nije priznato rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb ili je priznato u iznosu od 50%, a sami nisu u mogućnosti podmiriti ukupne troškove usluge. 

Skip to content