Potpisan sporazum o sufinanciranju izrade katastra nekretnina općine Divjake

Potpisan sporazum o sufinanciranju izrade katastra nekretnina općine Divjake

Na sam Dan Općine 15, listopada potpisan je sporazum o sufinanciranju izrade katastra nekretnina katastarske općine Divjake koji su potpisali u ime Državne geodetske uprave pomoćnik ravnatelja Marinko Bosiljevac i za Općinu Ravna Gora načelnik Anđelko Florijan.
Ove godine uspješno je dovršen projekt izrade katastra nekretnina za k.o. Ravna Gora, k.o. Stara Sušica i k.o. Stari Laz, koji je trajao punih deset godina. Budući da osim ove tri katastarske općine i dio k.o. Divjake u površini od 1074 ha pripada Općini Ravna Gora, potrebno je i za taj dio izraditi katastar nekretnina kako bi cijela jedinica lokalne samouprave bila u potpunosti pokrivena novim katastrom.  Potpisanim sporazumom Državna geodetska uprava sufinancirat će 40 posto ulaganja, a nakon završetka projekta, odnosno nakon izrade katastra nekretnina k.o. Divjake Općina Ravna Gora bila bi prva u Hrvatskoj s potpuno sređenim katastrom nekretnina. 

Skip to content