PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu PETIH izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu PETIH izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

Općinski načelnik Općine Ravna Gora objavljuje 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Ravna Gora

Otvara se ponovna javna rasprava o Prijedlogu Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora u trajanju od osam (8) dana.

Javni uvid u Prijedlog Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora započet će dana 17. studenog 2022. godine i trajat će do 24. studenog 2022. godine.
Javno izlaganje od strane stručnog izrađivača Prijedloga Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora održat će se 22. studenog 2022. godine (utorak) u višenamjenskoj dvorani SPC „Goranka“ Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 174, I. kat s početkom u 11,00 sati.

Više informacija u samoj objavi PONOVNE JAVNE RASPRAVE koja se nalazi u prilogu.

Grafički i tekstualni dio Prijedloga Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora za ponovnu javnu raspravu dostupan je putem poveznice http://www.ravnagora.hr/product/3122/ponovna-javna-rasprava-o-prijedlogu-petih-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-opcine-ravna-gora

Skip to content