PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu PETIH izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu PETIH izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

Općinski načelnik Općine Ravna Gora objavljuje 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Ravna Gora

Otvara se ponovna javna rasprava o Prijedlogu Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora u trajanju od osam (8) dana.

Javni uvid u Prijedlog Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora započet će dana 17. studenog 2022. godine i trajat će do 24. studenog 2022. godine.
Javno izlaganje od strane stručnog izrađivača Prijedloga Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora održat će se 22. studenog 2022. godine (utorak) u višenamjenskoj dvorani SPC „Goranka“ Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 174, I. kat s početkom u 11,00 sati.

Prijedlog Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora za ponovnu javnu raspravu izložen je u vijećnici Općine Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 177, I. kat i dostupan uvidu svih zainteresiranih radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Također, isti je biti objavljen i na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora (www.ravnagora.hr) te u informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) pri Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Skip to content