PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone „Suhi Vrh“ (VN1)

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone „Suhi Vrh“ (VN1)

Na temelju članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Općinski načelnik Općine Ravna Gora, dana 10. siječnja 2014. godine, donio je zaključak o objavi

PONOVNE JAVNE RASPRAVE

o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

ugostiteljsko – turističke zone „Suhi Vrh“ (VN1)

Zaključak o objavi Ponovne javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone „Suhi Vrh“ (VN1) nalazi se u prilogu.

Skip to content